logga transparent 350px


Inmätning av metalldetektorsfynd.

Nu är vi igång vid Ströja igen!

Jo, det är faktiskt vår fjärde säsong i Ströja. Det som började som en ganska normalstor undersökning av en medeltida by har blivit en väldigt stor undersökning av en storgård från yngre järnålder och en vikingatida by.

Vi har i dagarna alltså återkommit till Ströja på Malmölandet, strax norr om Norrköping. Vi har börjat metalldetektera och schakta bort matjorden och redan har vi spännande fynd och anläggningar som verkar indikera fler gårdar. Det som är speciellt för i år är att vi inte på förhand känner till vad vi kommer att stöta på eftersom det inte har gjorts någon förundersökning. Vi har ändå flera indikationer på att det kommer att finnas lämningar efter den storgård från folkvandringstid och byn från vendel och vikingatid som vi undersökt delar av tidigare säsonger. Vi räknar inte med så många lämningar från sen medeltid och senare eftersom undersökningsområdet ligger en bit utanför Ströjas historiska bytomt.

Vid detekteringen framkommer många fynd. Även om majoriteten består av järnspik och hästskosöm så dyker det upp några lite mer intressanta fynd varje dag. Bland de mer spännande fynden vi hittat hittills finns till exempel några vendel- och vikingatida spännen, klipp av arabiska silvermynt och ett bleck med djurornamentik.

Skivspänne nyss upptagetEtt skivspänne har precis tagits upp från ett kulturlager.

Schaktningen och framtagandet av anläggningar har ännu inte kommit så långt men vi har redan flera stolphål som sannolikt tillhört byggnader från 500-tal fram till 1000-tal. Kommande veckor när vi får upp större sammanhängande ytor kommer vi säkert kunna visa upp dom första husen.

Arkeologisk schaktningArkeologerna rensar fram anläggningar och lager i samband med schaktning.

På grund av den rådande coronasituation vet vi inte om eller när vi kan erbjuda visningar på plats. Men vi kommer förstås förmedla våra resultat från undersökningen på andra sätt. Så håll utkik på vår hemsida och facebook framöver!

Login