logga transparent 350px


Undersökningsstart Molnby

Arkeologikonsult har landat ett av sina största uppdrag någonsin och den 13 juni sätter vi igång!
SL ska bygga en depå utmed Roslagsbanan i Molnby, Vallentuna och vi har fått i uppdrag att undersöka de fornlämningar som berörs av byggnationen. Området är kring 130 000 m2 stort, vilket motsvarar ungefär 18 fotbollsplaner. Inom området finns en rad fornlämningar av olika slag, bland annat boplatser och gravar från bronsålder- äldre järnålder. Lämningar efter Snapptuna gård och Snapptuna torp kommer också att undersökas. Gården finns i skriftligt material redan 1545. I den historiska bebyggelsen ingår också flera smedjor.
Vi kommer att börja i en del av området under juni och juli och i augusti drar vi i gång för fullt. Då kommer vi också att börja hålla visningar på platsen. Områdets sydligaste del kommer att undersökas först under våren 2017. Information om vårt arbete och tider för visningar kommer att finnas här på hemsidan så håll utkik!

Login