logga transparent 350px


Uppsalatraktens järnålder har blivit rikare - läs mer i vår nya rapport

Vår utgrävning 2016 i Fyrislund utanför Uppsala blev framgångsrik, med både praktfulla föremålsfynd och nya kunskaper om järnålderssamhället. Mest spektakulär var kanske en sällsynt rik grav, samtida med de stora högarna i Gamla Uppsala, som var uppförd för en man och ett litet barn och visar på nära förbindelser med den vendeltida kungamakten. Graven var en uppvisning av makt och glans med vapen, smycken och föremål av guld, granater, silver, brons, glas och elfenben, med björnfällar, hästar, hundar, rovfågel… Fina bilder av svärdsdetaljer och unika spelpjäser, bland mycket annat, finns i rapporten! Även andra spännande lämningar undersöktes, för här hade människor levt, arbetat, bett och begravts under en period av tusen år. Vi undersökte en by som funnits här ända från äldre romersk järnålder (150 e.Kr.) fram till att den sista gården avflyttade i vendeltid (750 e.Kr), en märklig lång rad med höga stolpar - en kulthägnad - som restes under folkvandringstid (400–550 e.Kr), och ett stort antal gravar anlagda från folkvandringstid till äldsta medeltid (500–1100 e.Kr). Dessutom undersökte vi en gårdssmedja och några andra bebyggelselämningar från sen historisk tid.

I rapporten beskriver vi hur lämningarna såg ut vid undersökningen, vilka föremål vi hittade, och de olika arkeologiska, osteologiska och naturvetenskapliga analyser som vi gjort. Resultaten sätter vi in i ett större arkeologiskt och kulturhistoriskt sammanhang, med syfte att närmare förstå vad som utspelade sig i Fyrislundsområdet under järnåldern. Här diskuterar och föreslår vi en del nya tolkningar av samverkan, byorganisation och markrättigheter under äldre och yngre järnålder, de ideologiska och religiösa uttrycken och deras förändring över tid, manligt och kvinnligt, och hur de i landskapet spridda elitgravarna kan förstås. Vi hoppas och tror att rapporten kommer att vara viktig i den fortsatta forskningen om uppsalatraktens järnålder och om människorna som levde då!

Klicka här för att läsa rapporten (lågupplöst version). För en högupplöst version kontakta Arkeologikonsult.

Login