logga transparent 350px


Rapporten om Melchior Jung och hans glasbruk är nu klar! Här syns den tryckta publikationen på 252 sidor.

Ny rapport om Melchior Jung och hans glasbruk

I den här rapporten redovisar vi för resultaten från en arkeologisk schaktningsövervakning som gjordes mellan hösten 2020 och sommaren 2021 i och utanför Katarinahuset (KF-huset) på Södermalm i Stockholm. Det mesta av den äldre bebyggelsen på platsen försvann i samband med att de nuvarande husen uppfördes i slutet av 1800-talet och under 1930-talet.

I en smal remsa längs med byggnadens norra sida fann vi emellertid delar av en tomt med rester av en byggnad som kunde dateras till andra halvan av 1600-talet. Fastigheten ägdes då av Melchior Jung och här hade han sitt glasbruk från 1654 fram till sin död 1678. Jung var pionjär inom den svenska glastillverkningen, men hittills har endast ett föremål – en praktfull ljuskrona i Kungssalen på Skokloster – kunnat knytas till glasbruket. Vid undersökningen framkom emellertid glas och råmaterial från Jungs produktion och avfall från det Jungska hushållet. I rapporten vävs fyndmaterialet och historiska källor samman för att belysa personen Jung och hans glastillverkning.

Rapporten finns att ladda ner här.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login