logga transparent 350px

SlutundersökningarRSS

Med anledning av att Norrköping kommun planerar att anlägga en ny avfart från E4:an undersökte Arkeologikonsult en järnåldersboplats och en förhistorisk väg vid Fiskeby våren/sommaren 2010. Boplatslämningarna (Östra Eneby 207:1) bestod av en kringflyttand ...

Rapportår2013

Arkeologikonsult utförde hösten 2010 en slutundersökning av ett boplatsområde (Fivelstad 59 och 60) vid Russingstorp, söder om Fågelsta samhälle i Motala kommun, Östergötland. Tidigare undersökningar av en intilliggande yta har visat att det rör sig o ...

Rapportår2013

Login