logga transparent 350px

Ett skadat gravfält i Vingåker

Bild 1 arbetsbild 72dpi img105015Utsikt över gravfältet där gravarna kan skönjas som svaga upphöjningar.

Mitt i Vingåker finns ett stort gravfält från järnåldern. Gravfältet har skadats i den sydvästligaste delen, och nu under november månad ska Arkeologikonsult restaurera gravfältet på bästa sätt. Vi ska dokumentera hur omfattande skadorna är. Vi ska ta bort stubbar, ris, sten och jordhögar. Gravar som har skadats ytligt kommer att restaureras, medan gravar som är så skadade att de inte kan återställas kommer att undersökas och ta bort.

 

När vi undersöker skadade gravar försöker vi i möjligaste mån ta reda på hur de sett ut från början. Vi vill också veta hur gamla de är, och vilka människor som blivit begravda här. Resultatet av dokumentationen och undersökningen kommer så småningom att redovisas i en rapport, där vi också kommer att beskriva gravfältet i sitt historiska sammanhang.

Gravfältet, kallat Västra Vingåker 79:1, består av över hundra synliga gravar. Ungefär 75 är högar, ett trettiotal är stensättningar, och så finns det en, kanske två, domarringar. Undersökningen görs på uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län.

Login