logga transparent 350px


Guidad visning av Viksängs tegelbruk

År 1646 donerade drottning Kristina mark i Viksäng till Västerås stad för att de skulle bygga ett tegelbruk. Drottningen tyckte att svenska städer skulle bli mer lika städerna på kontinenten med pampiga stenhus i stället för trähus. Dessutom hade man problem med stadsbränder, och hus av tegel skulle stå emot brand mycket bättre. Genom att donera mark som öronmärktes för tegeltillverkning försäkrade sig Kristina om att städerna skulle bygga bättre och rejälare hus.

 

Från gamla kartor vet vi att det funnits flera byggnader på platsen för Viksängs tegelbruk. Förutom tegelugnen fanns en lång tegellada där teglet torkades och flera hus där det brända teglet lagrades. Längst i norr låg ett torp där tegelslagaren och hans familj bodde. Torpet kallas omväxlande Viksängstorpet och Tegelslagartorpet.

Eftersom kommunen planerar för en ny skola vid Öster Mälarstrand pågår nu en arkeologisk undersökning av tegelbruket mellan 27 april till 25 maj. Under fyra veckor arbetar vi med att ta reda på så mycket som möjligt om platsen. Vi kommer att undersöka tegelugnen och övriga byggnader från tegelbrukets tid. Dessutom gräver vi ut det lilla torpet för att se under vilken tid det varit bebott och under vilka villkor torparna levde.

Välkommen på visning torsdagen 19 maj kl 18.00

Samlingsplats för guidad visning

Login