Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Details for 2015.2926 Fångstgrop Malmen
PropertyValue
Name2015.2926 Fångstgrop Malmen
Description

Inför kommunens detaljplanearbete inom Malmen vid Gäddeholm utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning av en registrerad fångstgrop som gick under namnet varggropen i trakten. Undersökningen visade att det inte rörde sig om en varggrop eftersom den varit allt för grund och hade för flacka sidor. Gropens läge på en höjd invid tidigare öppen mark och konstruktionen med en vall mot den öppna marken talar för att det i stället rör sig om ett värn som använts vid jakt. Med hjälp av keramikfynd och äldre kartmaterial kunde gropen grovt dateras till 1800-talet.

FilenameRapport 2015.2926_screen.pdf
Filesize1.13 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatormaria
Created On: 12/10/2015 11:28
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits1333 Hits
Last updated on 12/10/2015 11:29
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum