Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Details for 2015.2935 Vreta klosters Berg
PropertyValue
Name2015.2935 Vreta klosters Berg
Description

Under fem arbetsdagar fördelade på två tillfällen i juli och september 2015 genomförde Arkeologikonsult en förundersökning inom fastigheten Vreta klosters Berg 7:1, Vreta kloster i Linköpings kommun. Med anledning av att Tekniska verken i Linköping planerar bygga ett pumphus samt ansluta fjärrvärmeledningar till detta grävdes tre schakt.
I schaktet för pumphuset påträffades tre härdrester som undersöktes i sin helhet. I ett av schakten för fjärrvärmeledning påträffades rester efter en grop och ett stenstråk som båda var störda från tidigare nedgrävning. Dessa undersöktes inte vidare.
Anläggningarna har tolkats som tillhörande den boplats som tidigare registrerats i området och som då preliminärt daterades till bronsålder (RAÄ 205:1). Anläggningarna har dokumenterats och tagits bort i de delar där fjärrvärmen har dragits fram.

FilenameRapport 2015.2935_screen.pdf
Filesize1.46 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatormaria
Created On: 11/13/2015 13:35
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits902 Hits
Last updated on 11/13/2015 13:37
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum