Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Details for 2015.2557 Kv Mercurius
PropertyValue
Name2015.2557 Kv Mercurius
Description

Den här rapporten handlar om de arkeologiska undersökningar
som Arkeologikonsult utförde i kvarteret Mercurius 12 i Gamla stan, i Stockholm 2012.
Vid undersökningen kunde bebyggelse med en start i mitten av 1200-talet följas fram till tiden omkring år 1700. Genom undersökningsområdet löpte en vattugränd som inledningsvis hade en mycket torftig plankbeläggning så att stadens innevånare kunde ta sig någorlunda torrskodda ner till vattnet.
Redan omkring 1280 etablerades en tomtstruktur och denna struktur låg sedan fast ända fram till de stora regleringarna som sker under 1650-talet.
Vid tiden omkring år 1300 började en enkel bodbebyggelse med plats för förvaring av varor eller i vissa fall kanske för hantverk ta form i den forna strandkanten. Under 1330-talet ägde en förändring bebyggelsen rum, då stenlades den tidigare träbelagda vattugränden och på tomterna växte en bebyggelse med murade hus fram. Från 1400-talets början kunde de arkeologiska lämningarna även kombineras med historiska källor, så från 1421 är åtminstone en av tomtägarna känd för oss som Magnus skomakare.
Den undersökta bebyggelsen hade karaktären av bakgårdsbebyggelse, alltså med en enklare typ av byggnader i form av förvaringsbodar och kanske köksbyggnader som låg bakom de murade husen.
Utifrån skriftliga källor vet vi att närområdet kring undersökningen beboddes av hantverkare. I det arkeologiska materialet från kvarteret Mercurius framkom fynd som kan relateras till hantverk, inte minst till olika typer av metallhantverk från sent 1200-tal och fram till tidigt 1400-tal. Däremot påträffades inte några verkstäder. På en av tomterna hittades från tidigt 1400-tal stora mängder slaktavfall som slängts ut på en bakgård och som måste ha härrört från en köttmånglares verksamhet.
Undersökningen genererade förutom ett intressant keramikmaterial även nya osteologiska och arkeobotaniska fyndmaterial som kan bilda underlag för framtida diskussioner om stadens kosthåll.

Filename2015.2557 Kv Mercurius med bilagor_screen.pdf
Filesize25.73 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatormaria
Created On: 09/28/2015 13:29
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits980 Hits
Last updated on 09/28/2015 13:35
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum