Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Details for 2015.2867 Danmark Uppsala FU
PropertyValue
Name2015.2867 Danmark Uppsala FU
Description

Under tre dagar veckan före jul 2014 utförde Arkeologikonsult en förundersökning inom fastigheten Danmark 1:3, Danmarks socken sydost om Uppsala. Undersökningsområdet, som helt och hållet låg i åkermark, gränsar i väster till ett gravfält med ett hundratal kända gravar (Danmark 51:1). Vid förundersökningen påträffades 18 anläggningar av olika karaktär och storlek. Närmast gravfältet bestod anläggningarna av ett tiotal nedgrävningar som sannolikt utgjordes av gropar och enstaka större stolphål. Bland dessa undersöktes ett stort stenskott stolphål med fynd av förhistorisk keramik samt en härdgrop. Ett litet stycke söderut påträffades ett stolphål med fynd av en malstenslöpare och en stor härd. I den södra änden av undersökningsområdet kom det fram fem stolphål. Två av stolphålen konstaterades vara från historisk tid. Inga huslämningar eller gravar påträffades vid sökschaktningen.

Filename2015.2867 Danmark Uppsala FU_screen.pdf
Filesize1.26 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatormaria
Created On: 05/11/2015 13:53
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits2186 Hits
Last updated on 05/11/2015 13:54
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum