Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Details for 2015.2825 Bråtebäcken SU
PropertyValue
Name2015.2825 Bråtebäcken SU
Description

I Bråtebäcken, strax öster om Karlstad, undersöktes två oregelbundna stensättningar. Båda var anlagda direkt på berget och bestod av skarpkantat stenmaterial. Anläggningarna saknade gravgömma och i den ena påträffades endast sju bitar krossad och naturlig kvarts medan den andra innehöll en knacksten. Stensättningarna kunde inte dateras närmare men deras läge i utmark, placeringen direkt på det kala berget och avsaknad av ben pekar på att de bör höra hemma i yngre bronsålder – äldre järnålder. Kring de båda stensättningarna påträffades ett antal stenfyllda bergsskrevor som vid förundersökningen tolkades som anlagda av människor. Liknande miljöer med så kallade klädda berg har tidigare undersökts på flera platser utmed Sveriges västkust. Vid slutundersökningen kunde dock konstateras att stenansamlingarna var ett resultat av inlandsisens framfart och alltså en del av geologin.

Filename2015.2825 Bråtebäcken SU_screen.pdf
Filesize1.74 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatormaria
Created On: 03/30/2015 15:59
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits2021 Hits
Last updated on 03/30/2015 16:00
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum