Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Tornbygrävningen i Linköping har startat Skriv ut
2009-07-03 09:33

 

Nu har de arkeologiska undersökningarna vid Tornby i Linköping startat.


Arbete pågår
Mathias Söderberg, Björn Hjulström och Mikael Bertheau rensar de lämningar som kommer fram vid matjordsavbaningen i det område där vi förväntat oss att hitta en äldre väg. Men är det verkligen lämningar efter en äldre väg som vi hittar här?

 

Måndagen den 29 juni började vi etablera oss på platsen och tisdagen den 30 juni började vi schakta fram den första ytan som vi ska undersöka. Det är en yta där man tidigare hittat en äldre vägsträckning som på de historiska kartorna gått mellan Tornby och Lilla Ullevi. I samband med förundersökningen så ansågs det mycket möjligt att den här vägen skulle kunna dateras ända tillbaka till romersk järnålder. Anledningen till det är att det då hittades en malstenslöpare i vägfyllningen och att den typen av fynd alltså skulle gå att datera till äldre järnålder. Dessutom har det tidigare hittats vägsträckningar i Östergötland som kan dateras till den tidsperioden.

Efter att under den gångna veckan ha schaktat av den första undersökningsytan så kan vi nu konstatera att det knappast rör sig om en äldre vägbeläggning, utan att det snarare är fråga om ett äldre kulturlager som ligger i det här området. Vi får återkomma till vad det kulturlagret innehåller och se om vi kan hitta några daterande föremål, eller andra fynd som kan hjälpa oss att fastställa lagrets ålder.

Här under syns en satellitbild och en historisk karta som visar de områden vi ska undersöka, om du klickar på dem får du upp större bilder.

Undersökningsområden thumb_Underskningsomr-Tornby1779-LaUllevi1812i_korr

 

Undersökningarna kommer att pågå fram till den 28 augusti.