Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Slutundersökning i skövde (Horsås) Skriv ut
2009-05-27 13:00

Slutundersökning Skövde

Kontaktpersoner: Projektledare Björn Hjulström, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Ansvarig Chef: Johan Blidmo   Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 070-593 93 92

 alt

Nu har våra undersökningar i Horsås strax nordost om centrala Skövde pågått i två veckor.  Här har NCC på uppdrag av Skövde kommun precis påbörjat byggandet av vägarna till det nya bostadsområdet Horsås villastad. På samma plats som de nya bostäderna kommer att ligga låg det en boplats och en järnframställningsplats redan under järnåldern. Järnframställningsområdet ligger i en mindre dalsänka strax norr om boplatsområdet och det är den ytan som vi nu undersöker.  Schaktningsarbetet och framtagandet av anläggningarna har fortskridit bra trots en del regn. Men nu är det bäst om det är torrt ett tag annars kommer de lägst belägna anläggningarna snabbt att vattenfyllas.

Vi har precis har blivit klara med att schakta fram området och inte har kommit så långt i tolkningen, men vi vet från en 14C-analys från förundersökningen att platsen användes århundradena strax före kristi födelse. Boplatsen som ligger hundra meter söderut har en något senare datering (till 400 – 500-talet e.Kr)  och det är möjligt att även järnframställningsplatsen kommer få en förfinad och utvidgad datering när flera analyser är klara.

altI sänkan har det ackumulerats ett kulturlager. Till stor del består kulturlagret av nedbrutet organiskt material som tillkommit på grund av att området är sankt. I lagret finns en del fynd och bitvis koncentrationer med kol. Vi har falt att först schakta ned till lagret för att handgräva utvalda ytor och för att se om vi hittar anläggningar som skär lagret. Därefter har lagret tagits bort med maskin. Det gick inte att se några tydliga anläggningar som skar lagret, däremot påträffades flera anläggningar under lagret.

altRedan nu innan vi börjat gräva kan man se att vi har spår av flera olika steg i järnframställningsprocessen. Vissa anläggningar är mindre runda anläggningar med kol och slagg i ytan. En annan typ av anläggning består till stor del av sot och rödbränd jord. Sen finns den stora anläggningen som innehåller en stor del sintrad lera, slagg, bottenskålla samt ugnsväggar. Vi har hunnit undersöka två ugnar. Den ena hade en fin bevarad ugnsvägg

bestående av bränd lera, i den andra var ugnsväggarna helt utrensade men en bottenskålla kunde hittas.  Dom två kommande veckorna kommer vi börja med det spännande arbetet att undersöka resten av anläggningarna och mer specifikt kunna studera de olika slaggtyperna och ugnskonstruktionerna.

 

Mer text och flera bilder kommer att läggs ut när vi har kommit längre i undersökningen. Vi beräknar vara klara under sista veckan i maj.