Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Rapporten från Väster Hacksta är klar! Skriv ut
2008-11-18 08:44
 
Ladda ner Väster Hacksta rapporten, klicka på bilden!Rapporten från Arkeologikonsults slutundersökning av äldre järnåldersboplatsen vid Väster Hacksta utanför Västerås är nu klar och finns tillgänglig i pdf-format i rapportarkivet här på hemsidan.
 
Undersökningen som genomfördes sommaren och hösten 2006 resulterade i upptäckten av ett boplatsområde omfattande ca 19 ha med bland annat lämningar efter 39 hus, hägnader, brunnar, hantverksområden och härdområden. Dateringarna sträcker sig från förromersk järnålder till folkvandringstidens början.
 
I rapporten presenteras undersökningsresultaten på flera olika nivåer från en diskussion kring C14-resultaten och bebyggelsens kronologiska utveckling till beskrivning av huskonstruktioner och gårdsstruktur. Undersökningarna vid Väster Hacksta har åter aktualiserat diskussionen kring by och gård under äldre järnålder och ger ett unikt underlag för ökad kunskap om bebyggelsen i Västeråstrakten under perioden.