Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Om Arkeologikonsult Skriv ut

Arkeologikonsult AB grundades januari 1988 av Roger och Cina Blidmo och var det första privata företaget verksamt inom uppdragsarkeologi. Affärsidén var att våga pröva nya grepp, både när det gällde såväl teknik som metodik men det var även ett försök att skapa en större ekonomisk effektivitet i branschen.

Till en början genomförde företaget mindre kontrolluppdrag men år 1993 fick Arkeologikonsult uppdraget att inventera och dokumentera de arkeologiska lämningarna längs den planerade Mälarbanan och fick då möjlighet att utveckla en hel del nya idéer inom Arkeologisk teknik och metodik.

Mälarbaneprojektet bidrog till en positiv utveckling av den arkeologiska dokumentationstekniken i Sverige.

 

Arkeologikonsult har därefter deltagit i flera stora infrastrukturprojekt som undersökningar i samband med projektering av naturgasledningar åt uppdragsgivare som Swedegas, Stoseb Gas och ÅF. Företaget har med Vägverket som beställare bl. a genomfört flera stora utgrävningar för bl. a Riksväg 73 Södertörn , E18 Örebro och Hjulstakorset Stockholm.

Inför byggandet av nya bostadsområden i Järfälla kommun har Arkeologikonsult utfört utgrävningen (slutundersökning) av Herresta bytomt och gravfält. I Västerås stad har företaget utfört i utgrävningen (slutundersökning) av Väster Hacksta.

Tyvärr avled företagets grundare Roger Blidmo hastigt och helt oväntat i april 2007 och företaget förlorade en mycket uppskattad chef.

Arkeologikonsult drivs nu vidare i samma anda med sönerna Johan Blidmo, Nicklas Blidmo, och grundaren Cina Blidmo vid rodret tillsammans med femton fast anställda samt flera projektanställda arkeologer.