Undersökningarna av Järnframställningsugnarna i Skövde avslutad Skriv ut
2009-06-17 14:05

Avslutad undersökning

 

 

lodfoto_slagglager
Lodfoto på slagglager
Kontaktpersoner: Projektledare Björn Hjulström, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Ansvarig chef: Johan Blidmo Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 070-593 93 92

Nu har undersökningen av järnframställningsplatsen i Horsås avslutats och vi har fått en god bild av platsen. Sju järnframställningsugnar har undersökt. En del av dom verkar inte ha använts så många gånger, kanske bara en enda gång och sen övergetts. Den största anläggningen har dock återanvänts många gånger. I anslutning till ugnen fanns ett lager som var 9 x 6 meter stort och upp till 20 centimeter tjockt som till största delen bestod av slagg och sintrad lera. Slaggen och den sintrade leran kommer från flera olika körningar av ugnen. Ugnen med det stora slagglagret var även den som gav det mest robusta intrycket. Väggarna var byggda med sten som invändigt beklätts med lera. Det är en ugnskonstruktion som påminner om vikingatida ugnar.

 

centrala_ugnen
Den centrala ugnen
Dom andra ugnarna hade en något enklare konstruktion och saknade sten i schaktet. Dom var inte desto mindre spännande för det. En av ugnarna kunde vi få en mycket god bild av hur den var konstruerad eftersom stora delar av väggarna från lerschaktet hade kollapsat ned i ugnen. Utifrån avtryck i lerväggarna kunde vi se att man först hade ställt ned ett träkärl i gropen. Kärlet var byggt med stående laggar som hölls ihop med vidjor. Med laggen som skelett hade man sedan byggt upp lerschaktet. Tyvärr kan vi inte säga hur mycket lerschaktet stuckit upp från marken eftersom det inte är klart om hela lerväggen hade kollapsat i gropen eller om delar saknades. Utifrån det som var bevarat så har höjden varit minst 20 centimeter. Vi kunde också se att väggarna hade magrats med gödsel. Tack vare det har vi möjlighet att få väldigt bra 14C-dateringar eftersom det gick att plocka ut förkolnade fröer från schaktväggen.

 

ugnsvggar
Ugnsväggar

Det var inte bara järnframställningsugnar som vi hittade. I norra delen av området påträffades två hästskoformade anläggningar. Båda var väldigt tunna och vi ska vara försiktiga med tolkningen än så länge. Men det är troligt att det rör sig om hyddbottnar från stenåldern. Det fanns kol att datera i anläggningarna så vi får avvakta och se vad det blir för datering.

Nu väntar vi på 14C-dateringarna. Dom kommer att vara viktiga både för dom olika ugnstyperna och för dom hästskoformade anläggningarna.