Ny rapport: Vikingatida gravfält i Täby Skriv ut
2009-06-26 06:42

Rapporten om undersökningen av ett vikingatida gravfält i Täby finns nu tillgänglig i pdf-format i rapportarkivet här på hemsidan.

Gravfältet delundersöktes i november 2007 inför en ny vägdragning vid Täby Centrum. Antagligen har de gravlagda varit hemmahörande i byn Tibble, som en gång låg där centrumet finns idag. En hög med en påbyggd rektangulär stensättning, två runda stensättningar och två ovala/skeppsformiga stensättningar undersöktes. Alla var brandgravar. Totalt hade åtta individer gravlagts i gravarna. Gravarna var enkelt utrustade men flera innehöll torshammarringar. Dessutom undersöktes två rundade stensättningar som helt saknade gravgömma och en treudd. Treudden visade sig speciell. En stolpe har varit rest mitt i anläggningen och i stolphålet stod också ett lerkärl. Analyser visar att krukan bl a har innehållit upphettad björknäver. Nävern kan ha fungerat som rökelse.

icon 2009.2164 Täby Centrum Raä 136 (8.92 MB)