Utgrävningarna vid Södermalmstorg är åter igång. Skriv ut
2015-01-09 15:45

Nu sätter undersökningarna vid Södermalmstorg igång igen. Egentligen har de faktiskt redan pågått en tid då vi tagit oss ner från dagens marknivå ner till 1640-talet.

ArbetsbildNu har vi kommit ner till 1640-talet och de egentliga utgrävningarna kan sätta igång på Södermalmstorg. Här får vi fram fortsättningen på de bebyggelselämningar vi tidigare har undersökt.

 

På vägen dit har vi kunnat dokumentera och ta bort två nivåer av Brunnsbacken som tidigare hade sin sträckning här. Den översta hade sina rötter tillbaka till 1700-talet och den understa nivån tycks vara från 1680-talet, från tiden då Södra stadshuset (Stadsmuseet) färdigställts. Under de här gatunivåerna kom en stenlagd torgyta fram med markeringar som följde den nya stadsplanen som genomfördes under 1640-talet, men i stenläggningen fanns också markeringar som intressant nog även följde den äldre gatuplanen.

TorgytaHär syns en del av det stenlagda torget med sina olika markeringar. Det kom fram under den gamla Brunnsbacken.

 

MyntfyndI anslutning till de lämningar vi dokumenterat och som nu kommit fram hittades de här tre kopparmynten (1/4 öre). De är präglade under drottning Kristinas regeringstid 1633-54.

 

Ristad benplattaEtt lite annorlunda fynd som just kommit fram är den här benplattan där man har ristat in vad som verkar vara en vapensköld. Möjligen har plattan varit någon form av beslag, eller kanske en spelbricka?

 

Vi är nu nere på nivåer under dessa lämningar där en stenlagd gränd och anslutande tomtmark från tiden före den stora stadsregleringen kommit fram. Utifrån våra tidigare erfarenheter vet vi att vi då har stött på en bebyggelse som tillkommit omkring år 1600. Den närmaste tiden framåt kommer nu att ägnas åt att dokumentera detta och ni kommer att kunna följa resultaten här på vår hemsida.

Varmt välkomna!