Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Välkommen till Arkeologikonsult

Arkeologikonsult är Sveriges äldsta och största privata arkeologiföretag med 20 års erfarenhet av att utföra arkeologiska tjänster. Vi arbetar med projekt över hela Sverige vilka  bl.a. innefattar arkeologiska utredningar/undersökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vårt kontor är beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Nya Rapporter

Nytt spännande fynd i kvarteret Fältskären Skriv ut
2014-08-13 14:15

Nu har grävningen i kvarteret Fältskären i Enköping startat igen efter ett kortare semesteruppehåll. Det känns bra att vara igång och kunna utnyttja det fina vädret, förhoppningsvis ett bra tag framöver, för vi vet ju att från och med nu så går vi faktiskt mot mörkare och kallare tider. I slutet av förra veckan gjorde vi ett väldigt intressant fynd. Det påträffades nere i strandområdet, så därför ska vi även den här gången hållas oss kvar med en kort rapport därifrån.

ArbetsbildUndersökningen är åter igång efter semesteruppehåll och nu fortsätter vi att kartlägga hur de medeltida enköpingsborna en gång levde sina liv och hur de organiserade sitt boende och sina verksamheter.

Läs mer...
 
Intressanta lämningar i kvarteret Fältskären löser kanske frågan om tiden för Enköpings grundläggning! Skriv ut
2014-07-10 11:14

För några dagar sedan gjorde vi upptäckter som kan visa sig vara näst intill sensationella. Självklart återstår en del detaljarbete med stratigrafi och gärna vill vi också ha några oberoende dateringar innan resultaten är helt säkra. Men det som framkommit är ändå så spännande att vi vill peka på det redan nu.

StrandskoningDe här stora stenarna ingick i en strandskoning som anlagts invid den äldsta strandkanten som vi träffat på i kvarteret Fältskären.

 

Läs mer...
 
Nyvunnen mark i kvarteret Fältskären - stora utfyllnadsarbeten på 1200-talet Skriv ut
2014-06-27 08:23

Undersökningarna i kvarteret Fältskären i Enköping fortsätter och allt löper på enligt plan. Man kan lätt konstatera att det tar sin tid att få kontroll på lagerbilden i områdets olika delar och en överblick över strukturerna på en så här stor utgrävningsplats. Det känns som att vi nått den punkten och nu kan ana den stora bilden av hur det här området i Enköpings medeltida utkant en gång vuxit fram och utnyttjats över tid. Men ännu återstår så klart att fylla den bilden med massor av intressanta detaljer. Dit ska vi ha nått någon gång i månadsskiftet oktober/november.

ArbetsbildHär grävs utfyllnadslagren med träflis bort. Dessa lager har dumpats ut i den gamla strandkanten under tidigt 1200-tal.

 

Läs mer...
 
Spännande lämningar från skilda medeltida epoker kommer just nu fram i kvarteret Fältskären. Skriv ut
2014-06-12 13:54

Det är lite svårt att vara systematisk och rapportera kronologiskt från den här undersökningen. Detta beror på att ytan vi undersöker är väldigt stor och svagt sluttande så de avbaningar som gjordes för många år sedan när man anlade en parkeringsplats här har berört kulturlagren olika mycket på olika platser. Därför ligger det nu framme lämningar från skilda epoker under medeltiden.

ArbetsbildHär grävs lämningar från mitten av 1200-talet fram. Det är flätverksstaket med ett mellanliggande avfallsdike. Dessa lämningar överlagrar en äldre stenlagd gränd.

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa > Sista >>

Sida 11 av 34