Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Välkommen till Arkeologikonsult

Arkeologikonsult är Sveriges äldsta och största privata arkeologiföretag med 20 års erfarenhet av att utföra arkeologiska tjänster. Vi arbetar med projekt över hela Sverige vilka  bl.a. innefattar arkeologiska utredningar/undersökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vårt kontor är beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Nya Rapporter

Runben funnet i Sigtuna Skriv ut
2015-05-11 11:05

Under de senaste månaderna har vi arbetat i ett smalt schakt som grävts därför att kommunen genomför dräneringsarbeten kring Drakegården i Sigtuna.

Många fina fynd av vardagsföremål har gjorts, men i förra veckan kom ett mycket spännande fynd i dagen. Ett runben med inskrifter på båda sidor.

RunbenTexten på benets ena sida (den övre bilden) lyder: skiftum : skiþut

och på den andra sidan kan vi läsa meningen: lyst : kata : a : bein

och separat, till höger - uppochner, står det: skift

  

Så här långt tycks det klart att det är två skribenter med olika "handstilar" som varit aktiva i ristandet. Runologerna är inkopplade på fallet och vi återkommer snart med mer nyheter kring detta spännande fynd.

Nu har Magnus Källström som är runolog och forskare på Riksantikvarieämbetet tittat närmare på runbenet och han delger oss sina tankar på Riksantikvarieämbetets K-blogg den 11 maj, för att lätt hitta dit kan du klicka på den här länken K-bloggen.

 

 
Det sena 1400-talet på Södermalmstorg låter sig nu anas Skriv ut
2015-04-28 17:58

Sedan vi lämnade det tidiga 1500-talets tydliga bebyggelse har vi nu jobbat oss ner genom de lager som avsatts här på Södermalmstorg under den andra hälften av 1400-talet. Här har lämningarna varit betydligt mer fragmentariska, det har mest rört sig om enstaka syllar och utspritt lösvirke som indikerar var det en gång stått någon form av lättare bebyggelse som rivits undan och i övrigt lämnat få spår efter sig.

ArbetsbildHär är vi det flyende 1400-talet på spåren. Olika raseringslager tas bort och vi kan ana att något mer påtagligt finns därunder.

 

Läs mer...
 
En stadsgård från 1520-talet växer fram på Södermalmstorg Skriv ut
2015-04-16 12:19

Den senaste tiden har vi ägnat åt att ta fram, dokumentera och sedan ta bort bebyggelselämningar från tidigt 1500-tal. När dessa fogas samman med resultaten från förra året så växer en intressant bild fram och vi kan nu börja ana hur en stadsgård på Södermalmtorg såg ut på 1520-talet.

ArbetsbildHär i snöovädret tas delar av 1520-talets bebyggelse fram.

 

Läs mer...
 
Bebyggelsen som Gustav Vasa lät bränna ner har nu kommit fram i dagen på Södermalmstorg efter nästan 500 år Skriv ut
2015-03-23 15:56

De arkeologiska undersökningarna på Södermalmstorg går nu in i en ny fas. Flera ton av grusmassor som fördes hit i samband med de renoverings- och förstärkningsarbeten av vallgraven som utfördes utanför Yttre Söderport i mitten av 1500-talet har tagits bort. Arbetet med att gräva fram och dokumentera den medeltida miljön kan börja.

ArbetsbildSedan grusmassorna tagits bort började en stenlagd gränd åter se dagens ljus efter nästan 500 år.

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 8 av 34