Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Välkommen till Arkeologikonsult

Arkeologikonsult är Sveriges äldsta och största privata arkeologiföretag med 20 års erfarenhet av att utföra arkeologiska tjänster. Vi arbetar med projekt över hela Sverige vilka  bl.a. innefattar arkeologiska utredningar/undersökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vårt kontor är beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Nya Rapporter

Våra tjänster Skriv ut

Med 20 års erfarenhet i branschen utför Arkeologikonsult arkeologiska undersökningar inom alla områden på alla nivåer i hela Sverige. Vi utför allt från mindre utredningar och förundersökningar åt privatpersoner i samband med byggnationer eller avstyckningar av tomtmark, till stora slutundersökningar i samband med infrastrukturella projekt. Sommaren/hösten utförde Arkeologikonsult slutundersökningen av Hjulsta bytomt och gravfält inför vägverkets ombyggnation av E18, sträckan Hjulsta–Rinkeby.

Arkeologikonsult utför även Miljökonsekvensbeskrivningar och tar fram planeringsunderlag för hantering av kulturmiljövärden i samband med olika exploateringsprojekt.

Vi kan också erbjuda stöd åt beställare av arkeologiska undersökningar där samordning, projektkoordinering och kontroll av arkeologiska undersökningar ingår.

Använd menyn till vänster för att läsa mer!

 
<< Första < Föregående 31 32 33 34 Nästa > Sista >>

Sida 34 av 34