Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Välkommen till Arkeologikonsult

Arkeologikonsult är Sveriges äldsta och största privata arkeologiföretag med 20 års erfarenhet av att utföra arkeologiska tjänster. Vi arbetar med projekt över hela Sverige vilka  bl.a. innefattar arkeologiska utredningar/undersökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vårt kontor är beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Nya Rapporter

Tornbygrävningen i Linköping har startat Skriv ut
2009-07-03 09:33

 

Nu har de arkeologiska undersökningarna vid Tornby i Linköping startat.


Arbete pågår
Mathias Söderberg, Björn Hjulström och Mikael Bertheau rensar de lämningar som kommer fram vid matjordsavbaningen i det område där vi förväntat oss att hitta en äldre väg. Men är det verkligen lämningar efter en äldre väg som vi hittar här?

 

Måndagen den 29 juni började vi etablera oss på platsen och tisdagen den 30 juni började vi schakta fram den första ytan som vi ska undersöka. Det är en yta där man tidigare hittat en äldre vägsträckning som på de historiska kartorna gått mellan Tornby och Lilla Ullevi. I samband med förundersökningen så ansågs det mycket möjligt att den här vägen skulle kunna dateras ända tillbaka till romersk järnålder. Anledningen till det är att det då hittades en malstenslöpare i vägfyllningen och att den typen av fynd alltså skulle gå att datera till äldre järnålder. Dessutom har det tidigare hittats vägsträckningar i Östergötland som kan dateras till den tidsperioden.

Läs mer...
 
Ny rapport: Vikingatida gravfält i Täby Skriv ut
2009-06-26 06:42

Rapporten om undersökningen av ett vikingatida gravfält i Täby finns nu tillgänglig i pdf-format i rapportarkivet här på hemsidan.

Gravfältet delundersöktes i november 2007 inför en ny vägdragning vid Täby Centrum. Antagligen har de gravlagda varit hemmahörande i byn Tibble, som en gång låg där centrumet finns idag. En hög med en påbyggd rektangulär stensättning, två runda stensättningar och två ovala/skeppsformiga stensättningar undersöktes. Alla var brandgravar. Totalt hade åtta individer gravlagts i gravarna. Gravarna var enkelt utrustade men flera innehöll torshammarringar. Dessutom undersöktes två rundade stensättningar som helt saknade gravgömma och en treudd. Treudden visade sig speciell. En stolpe har varit rest mitt i anläggningen och i stolphålet stod också ett lerkärl. Analyser visar att krukan bl a har innehållit upphettad björknäver. Nävern kan ha fungerat som rökelse.

icon 2009.2164 Täby Centrum Raä 136 (8.92 MB) 

 

 
Undersökningarna av Järnframställningsugnarna i Skövde avslutad Skriv ut
2009-06-17 14:05

Avslutad undersökning

 

 

lodfoto_slagglager
Lodfoto på slagglager
Kontaktpersoner: Projektledare Björn Hjulström, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Ansvarig chef: Johan Blidmo Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 070-593 93 92

Nu har undersökningen av järnframställningsplatsen i Horsås avslutats och vi har fått en god bild av platsen. Sju järnframställningsugnar har undersökt. En del av dom verkar inte ha använts så många gånger, kanske bara en enda gång och sen övergetts. Den största anläggningen har dock återanvänts många gånger. I anslutning till ugnen fanns ett lager som var 9 x 6 meter stort och upp till 20 centimeter tjockt som till största delen bestod av slagg och sintrad lera. Slaggen och den sintrade leran kommer från flera olika körningar av ugnen. Ugnen med det stora slagglagret var även den som gav det mest robusta intrycket. Väggarna var byggda med sten som invändigt beklätts med lera. Det är en ugnskonstruktion som påminner om vikingatida ugnar.

Läs mer...
 
Slutundersökning i skövde (Horsås) Skriv ut
2009-05-27 13:00

Slutundersökning Skövde

Kontaktpersoner: Projektledare Björn Hjulström, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Ansvarig Chef: Johan Blidmo   Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen 070-593 93 92

 alt

Nu har våra undersökningar i Horsås strax nordost om centrala Skövde pågått i två veckor.  Här har NCC på uppdrag av Skövde kommun precis påbörjat byggandet av vägarna till det nya bostadsområdet Horsås villastad. På samma plats som de nya bostäderna kommer att ligga låg det en boplats och en järnframställningsplats redan under järnåldern. Järnframställningsområdet ligger i en mindre dalsänka strax norr om boplatsområdet och det är den ytan som vi nu undersöker.  Schaktningsarbetet och framtagandet av anläggningarna har fortskridit bra trots en del regn. Men nu är det bäst om det är torrt ett tag annars kommer de lägst belägna anläggningarna snabbt att vattenfyllas.

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 31 32 33 34 Nästa > Sista >>

Sida 32 av 34