Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Välkommen till Arkeologikonsult

Arkeologikonsult är Sveriges äldsta och största privata arkeologiföretag med 20 års erfarenhet av att utföra arkeologiska tjänster. Vi arbetar med projekt över hela Sverige vilka  bl.a. innefattar arkeologiska utredningar/undersökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vårt kontor är beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Nya Rapporter

Kv. Stenhuset 3 - Lyssna på Vetenskapsradion i P1 Skriv ut
2009-11-06 08:15

Torsdagen den 5 november sände Vetenskapsradion i P1 ett längre inslag om utgrävningarna i kvarteret Stenhuset i Norrköping.

 

Dokumentation av odlingsgrop
Dokumentation av odlingsgrop
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du följer den här länken så kan du lyssna på det:

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=2038436&BroadcastDate=&IsBlock=

 

 

 
Kv. Stenhuset 3 - Mer mediabevakning av vår undersökning i Norrköping Skriv ut
2009-10-26 09:46

Här kan du läsa ännu mer om vår undersökning av Louis deGeers trädgård i kvarteret Stenhuset.

Fynd av mynt från drottning Kristinas tid, 1636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ bara de här länkarna:

Folkbladet, måndagen den 18 oktober:   http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5012490

Norrköpings Tidningar, tisdagen den 19 oktober:  http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5582341

  
Kv. Stenhuset 3 - Nu startar de arkeologiska undersökningarna Skriv ut
2009-09-08 11:32

Nu har vi startat den arkeologiska undersökningen i kvarteret Stenhuset i Norrköping.

Kvarteret har fått sitt namn efter det palats som Louis De Geer lät uppföra när han flyttade till Sverige 1627. Palatset kallades i folkmun för Stenhuset, sannolikt därför att det var det första bostadshus i Norrköping som byggdes i sten.

I anslutning till palatsbyggnaden lät Louis De Geer uppföra en ståndsmässig trädgårdsanläggning. Troligen var han själv mycket inblandad i hur den skulle se ut eftersom trädgårdskonst låg honom varmt om hjärtat.

En_rekonstruktion_av_De_Geers_palats_och_trdgrd_72dpi_685dpi
Här syns en rekonstruktion av De Geers palats som gjordes av historikern Björn Helmfrid på 1950-talet. Rekonstruktionen baseras endast på skriftliga dokument. De grå ytorna motsvarar själva palatset. De gröna ytorna visar trädgårdens utbredning. Den gula ytan är det tänkta läget för en vedgård som hörde till palatset. Den röda kvadraten visar den yta vi nu ska undersöka arkeologiskt.

 

Vi ska nu under åtta veckor undersöka en del av denna trädgård, eller rättare sagt de rester som kan finnas kvar i den. Exakt vad som finns här vet vi inte, men en arkeologisk förundersökning har visat att det finns ett omfattande odlingslager bevarat inom tomten.

Till att börja med ska vi schakta undan senare tiders raseringsmassor som förts hit efter det att palatset och dess trädgård övergavs efter en omfattande brand 1711. Därefter hoppas vi kunna ta fram lämningarna efter trädgården för att ta reda på hur den var planlagd, vad man odlade och om det skedde några förändringar i trädgårdens utseende under den tid den brukades.

Georadarunderskning
Här arbetar Kjell Persson med den georadar som användes för att försöka avslöja vad som döljer sig under markytan i kvarteret Stenhuset.
Innan själva fältarbetet började gjorde vi en geofysisk kartering av ytan med hjälp av georadar för att se om det var möjligt att spåra några äldre strukturer under markytan. Dessa undersökningar utfördes av Kjell Persson, GeoFysica.

Tanken är att man på den här hemsidan nu fortlöpande ska kunna följa den arkeologiska undersökningens resultat.

 
Ny rapport: Brista - Gården som upphörde Skriv ut
2009-07-06 08:04

alt

Rapporten om undersökningarna av Brista beläget i Märsta finns nu tillgänglig i pdf-format i rapportarkivet här på hemsidan.

För femtio år sedan undersöktes ett av de många gravfält som präglar järnålderns fornlämningsbild i östra Mälardalen på ett särskilt framsynt och modernt sätt. För första gången gjordes en komplett osteologisk analys av ett nästan totalutgrävt gravfält. Inte bara gravmonumenten utan även områdena där emellan undersöktes. Rester av bebyggelse fångades noggrant upp och utökade den då ringa kunskapen om järnålderns hus och gårdar på fastlandet. Lodfotografering med fototorn av hela det från torv och jord avtäckta området var ännu ett modernt grepp. När den kvarliggande delen av gravfältet undersöktes 2006, blev bilden av en järnåldersgård som överlagrats av gravar komplett. Tack vare den äldre undersökningens noggranna tidsbestämningar av dessa händelser, har en unik möjlighet att söka förstå skälen bakom överlagringarna erbjudits. Genom den osteologiska analysen, det informationsrika fyndmaterialet och gravfältets långa kronologi har människorna inbegripna i dessa skeenden också kunnat komma till tals på ett ytterst levande och informativt sätt.

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 31 32 33 34 Nästa > Sista >>

Sida 31 av 34