Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Herrestarapporten klar! Skriv ut
2009-05-14 09:39

Nu är den här!

Rapporten från Arkeologikonsults arkeologiska slutundersökning av Herresta gårdstomt och gravfält beläget i Barkarby finns nu tillgänglig i pdf-format i rapportarkivet här på hemsidan.

Det rör sig om två undersökningar, den ena som berörde ett gravfält som bland annat innehöll en tarandgravskonstruktion från perioden 760-400 f.Kr utan begravningar. I den hittades två bronshalsringar, några depositioner av brända sädeskorn, djurben, keramik och malstenar. Alltsammans spår efter rituella aktiviteter. I övrigt innehöll den undersökta delen av gravfältet ett 20-tal gravar med dateringar från yngsta bronsålder fram till vikingatid.

Den andra undersökningen berörde Herresta gamla gårdstomt. Där hittades totalt 28 hus, de äldsta från någon gång under 800-talet och de yngsta från 1681, då gården avhystes. Gården kunde följas i fem faser som tillsammans alltså haft en brukningstid på runt 900 år.  Placeringen boningshus, kokhus, stall och andra uthus visar att gården redan från början var indelad i två områden, ett avsett för människorna och ett annat avsett för djuren. När gårdens äldsta skeden, som omfattar vikingatiden och den äldsta medeltiden, grävdes ut hittades hus där gårdens trälar sannolikt bott! De hade fått bo bortom ladugården på avstånd från gårdens övriga invånare.

icon Herresta - Gravar från yngre bronsålder till vikingatid... (13.47 MB) 

/Kenneth Svensson, projektledare