Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Nya uppdrag - vindkraft i Hälsingland Skriv ut
2009-01-13 11:29
 
Arkeologikonsult har anlitats av Nordex AB för att hjälpa till med kulturmiljöfrågorna när två nya vindkraftsparker projekteras i Hälsingland: Gullberg vid sjön Bergviken i Söderhamns kommun och Månberget öster om Jättendal i Nordanstigs kommun. Rapporterna kommer att användas som underlag i MKB-processen och omfattar dels kulturhistoriska förstudier/landskapsanalyser, dels utredningar (motsvarande särskild arkeologisk utredning enligt KML) för att klargöra om eventuella laghinder föreligger i form av fornlämningar vid vindkraftsparkerna.
 
Kontaktperson: Anna Hed Jakobsson