Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Boplatsundersökning i Vaksala Skriv ut
2015-06-23 12:30

Igår startade vår undersökning av en boplats från äldre förromersk järnålder i Skölsta utanför Uppsala. Förromersk järnålder är den äldsta delen av järnåldern och varade från ca 500 f Kr till Kristi födelse. Under den tidigaste delen av denna period skedde flera viktiga historiska händelser. Bland annat var det under denna tid som Persien expanderade västerut och kom i konflikt med de grekiska statstaterna i östra Medelhavet. Det var också då romarna blev självständiga från de etruskiska kungarna. Vad som hände i Skölsta vet vi däremot relativt lite om. Vaksala socken, i nordöstra Uppsala, är dock rikt på lämningar från angränsande perioder och vi vet mycket om bebyggelsen i Uppland under den efterföljande perioden, den romerska järnåldern (ca 0-400 e Kr).

2009 påträffade Upplandsmuseet stolphål till ett treskeppigt hus och en hägnad på boplatsen. Genom ett prov från ett av stolphålen kunde huset 14C-dateras till ca 540-380 f. Kr. Huset var ganska kort, 10-12 meter, och hade en nordlig vägglinje. Ungefär 10 m nordöst om huset återfanns också stolphål till en hägnad.

Eftersom området där huset ligger ska bebyggas kommer Arkeologikonsult från och med idag och ca tre och en halv vecka framåt undersöka det och ytan omkring. Förhoppningsvis får vi svar på hur huset och ytan har bebyggts och använts och kan genom det bidra med kunskap om den spännande förromerska järnåldern.

Arbetsbild