Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Nu är vi igång igen på Södermalmstorg och 1540-talets bebyggelse börjar anas Skriv ut
2015-03-11 15:34

Någon gång under vasatid, antingen under Gustav Vasa på 1540-talet eller hans son Johan III på 1580-talet, så utfördes stora renoveringar av vallgraven utanför Yttre Söderport och man fyllde då ut och förändrade den ursprungliga topografin i närområdet. Den äldre bebyggelsen som fanns i området brändes ner och revs bort och alltsammans täcktes över med tonvis av grus. Sedan låg marken här orörd fram till omkring år 1600. Det här var något vi upptäckte redan förra året.

IMG 1713 korr 72dpi 685Här tas de sista resterna av de påförda grusmassorna bort och brandresterna efter 1540-talets bebyggelse börjar komma fram.

 

Sedan vi tagit oss under 1600-talet bebyggelse har vi nu också grävt undan det påförda gruset och kan börja blottlägga de hus och gator som en gång fanns här. Om hur den bebyggelsen sett ut ska vi återkomma till under den närmaste framtiden allteftersom den grävs fram.

Idag ska vi istället berätta att vi just fått en expertrapport om de kritpipsfynd som gjordes i 1600-talsbebyggelsen.

Kritpipor 72dpi 685Intressant nog visade sig alla de kritpipor som kunde bestämmas mer noggrant, vara tillverkade i Amsterdam. Det är ett mycket ovanligt fynd i Stockholm.

 

Det visade sig att det var ganska speciella pipor som hittats. Alla är holländska och de som kunnat bestämmas närmare är tillverkade i Amsterdam av fem olika kritpipsmakare som var verksamma under 1630-talet. Att i Stockholm hitta pipor från Amsterdam är mycket ovanligt och har enligt uppgift aldrig gjorts tidigare.

Nu kan man kanske undra hur de hamnat här på Södermalmstorg. Antagligen är det inte så konstigt, vi misstänker att den handelsman som var verksam här på platsen under 1620- och 1630-talen faktiskt kom från Amsterdam och att han uppenbarligen varit inblandad i handel med tyger. En holländsk specialist har nu gjort en första analys av de textilplomber som vi berättat om tidigare. Analysen visar att en av plomberna kommer från Meiningen i Tyskland, en tycks vara från Holland och en annan från London i England. Dateringarna av dem stämmer väl överens med piporna och mynten. Vid den här tiden, alltså under sent 1620-tal och sedan under 1630-talet var Amsterdam ett viktigt centrum för den europeiska handeln och dit fördes varor av olika slag, inte minst textilier, för vidare export till hamnar runt om i Europa. Stockholm var en viktig plats för de holländska köpmannen och många holländare bosatte sig här.

Översikt 2015-03-11 72dpi 685Till vänster i bild syns resterna efter källaren i det 1600-talshus som en gång stått här. Innan huset revs på 1640-talet hade dörren till källarummet murats igen med tegel. Ner till källaren ledde en trappa från våningen ovanför. Överst i bild syns rester av 1540-talets bebyggelse som just nu börjar komma fram. Bland annat finns här en nyupptäckt gränd.

 

En rolig överraskning som nu kommit fram i dagen är en fortsättning på den källare med kök som vi undersökte redan hösten 2013. Det som kommit fram nu är ett intilliggande förvaringsrum som funnits i den norra gaveln. Uppenbarligen har det vid någon tidpunkt tagits ur bruk och dörröppningen har murats igen innan huset revs på 1640-talet. Vi kan se att en trappa lagd med kalkstenhällar har lett ner till källarrummet från våningen ovanför. Så snart källaren är färdigdokumenterad kommer vi att ta bort den så att vi sedan också kan komma åt de äldre kulturlager som den grävts ner igenom.

Snart kommer vi att fortsätta berättelsen om 1540-talets Södermalmstorg, så fortsätt att följa med oss.