Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Rapporten från kvarteret Mercurius är färdig Skriv ut
2015-09-28 12:30

Under våren och försommaren 2012 berättade vi i olika reportage här på vår hemsida om utgrävningarna i kvarteret Mercurius. I förra veckan kom vår rapport från de undersökningarna i tryck och från och med idag finns den också att ladda ner från vår hemsida.

Rapporten om utgrävningarna i kvarteret Mercurius

Kvarteret Mercurius ligger utmed Storkyrkobrinken i Gamla stan i Stockholm, i det som under medeltiden kallades Västra kvarteret. Det var ett område som hyste en mindre bemedlad del av befolkningen och här var många hantverkare verksamma.

Vid undersökningen kunde vi dokumentera en bebyggelse som tog sin start omkring 1280 och den tomtstruktur som då etablerades kom sedan att leva kvar till mitten av 1600-talet.

I rapporten redovisas fem bebyggelsefaser och här åskådliggörs de fynd som påträffades med mängder av foton. I anslutning till varje fasredovisning finns också historiska utblickar som behandlar samtida förhållanden i Europa, Sverige och Stockholm. Allt för att sätta in platsen i en större kontext.

Trevlig läsning och hoppas du får nytta av vår rapport!

Hämta rapporten i pdf-format här.

Vi har sett att det kan vara problem att ladda ner via Facebook, om så är fallet får du gå in på vår hemsida och ladda ner rapporten därifrån.