Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

En lyckad Arkeologidag i kvarteret Fältskären Skriv ut
2014-09-25 11:18

För en tid sedan berättade vi att vi på Arkeologidagen skulle ha öppet hus på utgrävningen i kvarteret Fältskären i Enköping. Det blev en mycket lyckad tillställning med massor av besökare vilket gladde oss, inte minst  eftersom intresset för arkeologi kanske inte varit så stort i staden tidigare.

BesökareAlla besökare var mycket nyfikna, de vuxna ställde många frågor och de var nog också lite avundsjuka på barnen som faktiskt fick vara med och gräva.

 

Besökarna fick dels guidade visningar av platsen vid några olika tillfällen och dels var det som sagt öppet hus där de som kom fick prata med arkeologerna som jobbade den dagen. Förutom att få kunskap om hur den här delen av Enköping varit organiserat med gator, gränder, tomter och odlingsmark under tidig- och högmedeltid så fick man lära sig en hel del om alla de medeltida växter vi hittat i samband med undersökningen. Vi passade på att dela ut en liten faktafolder där vår arkeobotaniker beskriver hur de väldigt grå och dammiga jordlager vi gräver ut trots allt visar att bebyggelsen här en gång var full av grönska och färg. Här odlades växter både till matlagning, textilfärgning och till bot mot olika krämpor och sjukdomar. Från mitten av 1200-talet har säkerligen klostermunkarna bidragit med många nya kunskaper och nya växter som lämpat sig för medicinska ändamål.

Ett väldigt uppskattat inslag under Arkeologidagen var att vi avsatt en liten yta ute bland utfyllnadslagren i den tidigare strandzonen där de besökande barnen själva fick prova på att med viss handledning vara arkeologer för en dag. Lagren har tillkommit under en period från sent 1100-tal till mitten av 1200-talet så det var en drygt åttahundraårig resa tillbaka i tiden barnen fick göra tillsammans med vår arkeolog/osteolog. Grävandet ledde till en massa frågor, inte minst rörande alla de ben som hittades. Vad var det då för fynd barnen gjorde?

Huvudsakligen rörde det sig om benfynd och då främst i form av tidigmedeltida matavfall. Främst var det ben från köttdjur som ko, gris, får och get. Mest spännande var kanske alla horn och skallar. Osteologen kunde också visa att här fanns en del husdjur som hund och katt.

Men det var inte bara matavfall som hittades, här fanns också en del ben i form av mellanfots- och mellanhandsben från ko som använts som råmaterial av stadens tidiga hantverkare när de skulle tillverka kammar och ben från häst som man gjort isläggar av.

Kanske kom dagens Enköpingsbarn historien lite närmare då de hittade en leksak som någon av deras jämnåriga tidigmedeltida kompisar tappat bort? I utfyllnadslagren låg en så kallad vinare eller brummare. Det var ett mellanhandsben från gris som man har borrat ett hål i och trätt ett snöre igenom. När man snurrade benet gav det ifrån sig ett vinande ljud. Kanske inte som riktigt lika häftigt som dagens Xbox 360, men ändå.

Snart ska vi berätta mer om vad som kommer fram, så fortsätt följa oss! Kanske blir det en liten utflykt till rusernas rike?