Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Nytt spännande fynd i kvarteret Fältskären Skriv ut
2014-08-13 14:15

Nu har grävningen i kvarteret Fältskären i Enköping startat igen efter ett kortare semesteruppehåll. Det känns bra att vara igång och kunna utnyttja det fina vädret, förhoppningsvis ett bra tag framöver, för vi vet ju att från och med nu så går vi faktiskt mot mörkare och kallare tider. I slutet av förra veckan gjorde vi ett väldigt intressant fynd. Det påträffades nere i strandområdet, så därför ska vi även den här gången hållas oss kvar med en kort rapport därifrån.

ArbetsbildUndersökningen är åter igång efter semesteruppehåll och nu fortsätter vi att kartlägga hur de medeltida enköpingsborna en gång levde sina liv och hur de organiserade sitt boende och sina verksamheter.

 

Fyndet som gjordes var ett fint litet ringspänne av brons. Det rör sig om en typ av spänne som på stringent vetenskaplig prosa kallas för FAC:S* rom:a. Denna benämning står för att spännet har fasetterade ändknoppar som sitter på skaft och att det har ett rombiskt tvärsnitt.

Utifrån den typologi som skapats med utgångspunkt från arkeologiska fynd på Gotland så kan den här typen av spänne dateras till perioden 1100-1150.

FY1301-157236 72dpi 685Här är spännet vi hittade i förra veckan. Det är av brons och 4 cm stort. Överst är det avbildat ovanifrån och underst syns det i profil så att man kan se hur ändknopparna fästs på upphöjda skaft. Ursprungligen har spännet också haft en nål, men den saknas nu. Kanske kastades spännet bort för att nålen gick sönder?

 

Vårt spänne har en diameter på 4 cm, så av storleken att döma är det troligt att det en gång ägts av en man och att han använt det för att fästa ihop sin mantel. De gotländska studierna, som baseras på fynd i gravar, pekar tydligt på att spännet har suttit uppe på mannens högra axel.

Spännet påträffades i det äldsta utfyllnadslagret med bark och träflis som en gång slängts ut i strandkanten för att sakta men säkert skapa mer yta där stadens tomter sedan kunde växa till. Nu kan vi alltså konstatera att dessa arbeten startat senast vid mitten av 1100-talet och att de sedan pågått över drygt 100 år. Som vi tidigare rapporterat här på hemsidan så kom igångsättandet med utfyllnadsarbetena att påverka den äldre stadens struktur här i området. Den gamla stenlagda strandgatan med anor tillbaka till omkring år 1000 kom att täckas över och tas ur bruk. Vid mitten av 1200-talet kunde man sedan lägga ut nya tomter där det tidigare varit sjö eller sankmarker som periodvis översvämmats.

På så vis hjälper oss nu det nyfunna spännet att datera denna viktiga förändring av stadsbilden.

Om inget oförutsett inträffar lämnar vi nog härmed strandområdet och all fortsatt rapportering från grävningen kommer att beröra tomterna längre upp från stranden. Där ska vi då titta närmare på vad man ägnat sig åt och hur man organiserat sitt boende i staden. Tidsmässigt rör vi oss från tidigt 1300-tal och bakåt i tid. Hur långt tillbaka vi kommer vet vi inte än, men de iakttagelser vi gjort vid stranden antyder att det kan bli fråga om en trehundraårig resa bakåt i tid. Följ oss så får vi se var vi hamnar.