Grävstart i Grimsta Skriv ut
2008-04-28 09:57
 
18 järnåldersgravar! Nu vet vi hur många gravar vi har att undersöka de närmaste veckorna. Det blir några fler än vi räknade med - det är alltid svårt att säkert veta innan växtlighet och matjord har tagits bort och man faktiskt ser vad som dolt sig därunder.
Undersökningen äger rum mitt i ett villaområde. Marken här är värdefull nuförtiden och bebyggelsen tätnar med allt fler villor och småhus. Nu ska tomten där gravarna ligger bebyggas, vilket är anledningen till att vi undersöker och tar bort gravarna. Delar av gravfältet undersöktes redan för tjugo år sedan, också den gången för att villor skulle byggas.
{gallery}/Undersokningar/Grimsta/galleri1:280:280:0{/gallery}
Även om det bodde färre människor här under järnåldern än det gör idag, så var området attraktivt redan då. Här finns många lämningar från tiden. På en höjd alldeles norr om gravfältet ligger resterna efter en inhägnad gård med platå- och terrasshus, en typisk folkvandringstida storgård som vi tror kontrollerade den viktiga vattenled Norrviken då var en del av.
Några kilometer söderut undersöktes 1979-80 omkring åttio gravar på ett gravfält som användes under många hundra år, från romersk järnålder till vikingatid. Ett annat gravfält i närheten har blivit omtalat eftersom man vid undersökningen av det hittade en grav med välbevarade skelett av två halshuggna män, lagda skavfötters och framstupa på resterna av ett brandlager med en äldre begravning. Nära Norrvikens strand undersökte Arkeologikonsult år 2003 delar av ett gravfält från vikingatiden. Gravarna låg på en terrass där metallhantverk hade bedrivits under folkvandringstid-vendeltid.
{gallery}/Undersokningar/Grimsta/galleri2:280:330:0{/gallery}
 
 
Gravarna vi undersöker nu blir alltså ytterligare en bit att foga till pusslet om järnåldersmiljön vid Norrvikens nordvästra strand. Vi tror att gravarna är uppförda under folkvandringstid och tidig vendeltid, ca 400-600 e Kr. Riktigt säkra blir vi först när vi öppnat dem och kan se vad som döljer sig under stensättningarna. En fråga vi ställer oss är om gravarna är samtida med den aristokratiska stormannamiljön på gården intill, och i så fall om detta på något vis avspeglas i gravarna. Och om det inte gör det, beror det i så fall på att gravarna representerar en annan grupp människor?
Anna Hed-Jakobsson