Slipstenar, Grönstensyxor och Kvarts Skriv ut
2008-05-27 12:34
 
På den sandiga östliga sidan av en åssträckning mitt i Jordbro industriområde har de senaste veckorna sex arkeologer och en grävmaskinförare grävt i ömsom sol, regn, blåst, värme och kyla. Platsen är idag omgiven av både grönskande skog och en betongbemängd avstjälpningsplats. Mellan träden kan vi skymta lite vatten med det passande namnet Lillsjön.

 

Vi som jobbar här har efter att ha schaktat bort humustäcket rensat fram ytan för hand för att upptäcka alla de anläggningar från både äldre och yngre stenålder som finns på platsen. När vi rensat har vi hittat flera skärvstenpackningar vilka vi kommer att undersöka den närmaste tiden. Även många keramikkoncentrationer, flera typer av slipstenar, några grönstensyxor samt givetvis också en stor mängd kvartsavslag har kommit i dagen.

{gallery}/Undersokningar/jordbromalm/galleri1:170:200:0{/gallery}

Från att ha varit en plats där människor uppehållit sig under flera perioder under flera tusen år ska nu marken bebyggas. Vårt uppdrag som arkeologer är att dokumentera de tidigare människornas aktiviteter så att platsen kan fortsätta brukas i nutiden. Innan nya byggnader uppförs på platsen ser vi fram emot att lära oss allt vi kan om människorna som skapat de mångtusenåriga lämningarna vi har att undersöka de kommande veckorna.