Jordbromalm - Grävstart Skriv ut
2008-04-22 11:05

Nu har våra undersökningar av stenåldersboplatsen RAÄ 233 i Jordbromalm (Haninge kommun) kommit igång. Vi ställdes inför problemet att avverka en ansenlig mängd skog på undersökningsområdet utan att påverka den ömtåliga sandiga marken under det tunna humustäcket. Avverkningen fick ske för hand och kvar återstod att röja undan stockar och ris utan användande av skogsmaskiner. Lösningen på detta blev miljövänlig, både ur kulturmiljö- och miljöhänseende. Se bildspel nedan...

{em_slideshow 2}