Spännande stengolv på Jordbromalm Skriv ut
2008-06-13 17:06
 
Över hela den undersökta ytan har vi påträffat områden med tätt lagda stenar. Dessa stenpackningar är av olika typer. Flera av dem består nästan uteslutande av skörbränd sten, dvs. stenar som spruckit sönder efter att ha blivit utsatta för eldning. Några av dessa ligger över stora kokgropar, eller i anslutning till härdar, så dessa är lätta att förstå. Andra innehåller däremot ganska mycket obränd sten och verkar bara ha lagts ut på ytan, utan någon koppling till eldning. Den senare typen förekommer främst vid åsens sluttning ner mot det forntida vattennivån.
 
Vid så gott som alla stenpackningar har vi hittat en eller ett par slipstenar. Slipstenarna har använts till att slipa grönstensyxor, något som man tycks ha ägnat sig åt vid kokgroparna och härdarna. Eftersom slipstenarna måste ha fuktats under slipningen, så kan det tänkas att stenpackningarna vid åssluttningen fungerat som dränering och/eller golv när man vistats där. Förvånandsvärt få yxor har däremot påträffats än så länge. Jordbromalm kan alltså ha varit en plats där yxorna antingen endast färdigställdes, eller en plats där de underhölls.
 
{gallery}/Undersokningar/jordbromalm/galleri2:230:230:0{/gallery}
 
En bild skulle kunna vara en grupp som satt och språkade och sysslade med sina bestyr, samtidigt som de då och då slipade på sina yxor. Ibland reste sig någon eller några och gick ner till vattnet för att fukta sina slipstenar. Kanske stannade de en liten stund och pratade, kanske slog de sig ibland ner på den dränerade ytan. Det finns dock flera tidsskeden på platsen och vilka stenpackningar som hör till vilken tid är ännu inte utrett. Men bilden känns tilltalande.
Förutom stengolven finns också några spännande runda konstruktioner. I dagsläget har vi endast börjat undersöka en av dessa och den verkar bestå av ett antal mindre härdgropar som lagts i en ring. De skall bli spännande att se om det finns fler sådana.
 
Mattias Ahlbeck - projektledare