Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Arkeologikonsult - pågående arkeologiska undersökningar
Nu har vi gjort medeltida fynd på Södermalmstorg Skriv ut
2013-11-29 11:52

Tiden går fort när man arbetar med spännande arkeologi och nu är vi faktiskt inne på vår sista vecka i fält. Senast skrev vi här på hemsidan att vi trodde att det fanns en äldre brunn inom undersökningsområdet och att den kanske skulle kunna vara av medeltida ursprung. Men nu är det så att i den arkeologiska vardagen så får man ständigt ompröva sina tankar. Det kom ingen brunn. Så vad blev det då istället?

Arbetsbild inmätning träkonstruktionHär mäts den märkliga träkonstruktionen in. I förgrunden kan man kanske ana en av plankorna och en stor spik som sticker upp.

Läs mer...
 
Nu kan ni besöka 1600-talsköket på Södermalmstorg i 3D Skriv ut
2013-11-22 09:49

ArbetsbildEtt dilemma med alla arkeologiska utgrävningar är att de undersökta lämningarna tas bort och försvinner ur sinnevärlden. Det är något som vi arkeologer vant oss att leva med och vår dokumentation ska ersätta lämningarna och bevara dem för framtiden. Det är en av grundstenarna för all uppdragsarkeologi.

I förra veckan berättade vi att undersökningen och dokumentationen av det murade huset med köket i källaren var färdig. Dokumentationen har omfattat digitala planinmätningar, fotografering och beskrivande text. Det är ett standardförfarande som görs vid alla arkeologiska undersökningar och materialet bildar underlag för den efterföljande rapporteringen och arkiveringen. Den här typen av dokumentation är främst avsedd för våra egna analyser av undersökningsplatsen men det används även av forskande kollegor och en specialintresserad allmänhet.

När vi träffade på huset med köket så insåg vi att den här arkeologiska lämningen var lite mer än vad man normalt träffar på. Här fanns ju bevarat en ruinmiljö som var fantasieggande att stå inne i. Det här ville vi förmedla till andra också. Vi stod inför två problem, dels kunde vi inte bjuda in alla att komma ner hit i schaktet och dels så skulle lämningarna tas bort. Därför bestämde vi genast att lösa dessa problem genom att göra något utöver den gängse dokumentationen. När lämningarna var framtagna i sin helhet fotograferade vi dem noggrant utifrån en speciell metod så att vi sedan kunde använda bilderna till att göra en 3D-modell av hela köket i källaren.

Läs mer...
 
Nu kan vi datera det murade huset på Södermalmstorg Skriv ut
2013-11-18 13:03

Vi befinner oss nu drygt halvvägs i vår undersökning. Hittills har mycket fokus varit riktad mot det murade huset med köket i källaren. Vi vet med tämligen stor säkerhet när huset revs, det skedde utifrån våra daterande fynd omkring 1635. Sannolikt är det då regleringen av stadsplanen äger rum i denna del av staden. Men när byggdes huset? Ja den frågan har vi ställt oss ända sedan vi började vår undersökning.

När det murade huset byggdesÄntligen kom de lager fram som avsatts då huset byggdes. Till höger i bild syns de mörka lagren under den stenlagda gränden och till vänster därom syns kalkbruk- och tegelflislager som avsattes i samband med murningsarbetena.

Läs mer...
 
Uppstart Slutundersökning Glasberga, Södertälje Skriv ut
2013-11-18 00:00

Sent på säsongen drar vi igång en undersökning i Glasberga, Södertälje.Ytterligare bostäder ska byggas i det nya området i närheten av Glasbergasjön, söder om E4:an. Området har gott om fornlämningar, bl.a. hällristningar, gravar, husgrundsterrasser och Glasby gamla by med anor från 1300-talet. 

Med start den 18 november kommer vi att undersöka en del av en boplats och fem gravar. På boplatsen finns tre uppbyggda terrasser där det legat hus. Vi kommer inte att undersöka dessa utan i stället ta oss an området invid husen där man tidigare hittat eldstäder och stenpackningar. Liknande aktivitetsytor i anslutning till husen påträffas på alla järnåldersboplatser i Mälardalen. Frågan är givetvis vad denna yta, inklämd mellan husen och en bergshöjd har använts till. Har t ex härdarna använts främst för värme eller matlagning? Vad representerar stenpackningarna?

Strax intill boplatsen ligger ett litet gravfält med fem gravar i form av stensättningar. Ett sådant litet gravfält representerar inte en hel befolkning. Vilka är det då som gravlagts just här? Vad har de för kön och vid vilken ålder dog de? Kan eventuella föremål i gravarna eller gravskicket ge inblick i deras status och roll i samhället? Om gravarna är samtida med boplatsen kan gravarna och de gravlagda även belysa boplatsens betydelse i området.

Vår uppgift är också att ta reda på hur gamla boplatsen och gravarna är, hur länge de har använts och om det finns ett samband dem emellan.

bild uppstart

Bildtext: En av gravarna som hittades vid förundersökningen i oktober. Nu kommer vi snart att få veta vad den innehåller.

 Söndagen den 1 december kl. 13.00 kommer vi att ha en visning av undersökningen. Välkomna då!

 

 

 
Utfyllnadslager vid Södermalmstorg vittnar om ny stadsplanering Skriv ut
2013-11-12 13:37

Nu undersöker vi lagren på andra sidan gränden, ovanför huset med det fina köket. Här hade vi förväntat oss att hitta någon enklare typ av bebyggelse. Kanske hade någon hantverkare haft sin verksamhet här? De förväntningarna baserades på hur den tidigare förundersökningen tolkats. Vi börjar dock bli lite fundersamma.

ArbetsbildPå bilden syns några av de utfyllnadslager som vi nu undersöker. Här ligger även stockar som fungerat som stöd i utfyllnaderna.

  

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 8 av 14