Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Arkeologikonsult - pågående arkeologiska undersökningar
Extra visning i Sigtuna Skriv ut
2014-06-17 07:30

På tisdag 17 juni klockan 18:00 kommer Anna Östling från Stockholms läns museum ha en extra visning vid Götes Mack.

Bild1 Arbetsbild 72dpi img871

 

 
Spännande lämningar från skilda medeltida epoker kommer just nu fram i kvarteret Fältskären. Skriv ut
2014-06-12 13:54

Det är lite svårt att vara systematisk och rapportera kronologiskt från den här undersökningen. Detta beror på att ytan vi undersöker är väldigt stor och svagt sluttande så de avbaningar som gjordes för många år sedan när man anlade en parkeringsplats här har berört kulturlagren olika mycket på olika platser. Därför ligger det nu framme lämningar från skilda epoker under medeltiden.

ArbetsbildHär grävs lämningar från mitten av 1200-talet fram. Det är flätverksstaket med ett mellanliggande avfallsdike. Dessa lämningar överlagrar en äldre stenlagd gränd.

Läs mer...
 
Kvarteret Fältskären i Enköping - en smått unik chans att kartlägga och analysera ett medeltida stadskvarter Skriv ut
2014-05-25 14:21

Undersökningen i kvarteret Fältskären är mycket spännande och smått unik i sitt slag. Vad som gör den så speciell är den stora ytan. Totalt kommer vi att undersöka omkring 3700 m2 och sällan eller aldrig har så stora ytor öppnats upp på en och samma gång i en medeltida svensk stad.

ÖversiktsbildNu är i stort sett hela undersökningsytan framschaktad och vi har omkring 3700 kvadratmeter av medeltida stadsbebyggelse att undersöka.

Läs mer...
 
Filade tänder Skriv ut
2014-05-22 11:54

Nu har vi startat med själva utgrävningen av de gravar som har framkommit vid schaktningen. Den första graven troligen en man ca 175 cm lång har haft en kraftig infektion i ena benet där de ena benet är betydligt större än de andra. Det visade sig också att denna man också hade filade framtänder som dels är platta men också har två svagt filade vägräta streck på framtänderna. 

Denna företeelse finns också på andra ställen i landet och på åtminstone en plats i England. Den mest kända platsen i Sverige är troligen gravplatsen i Köpingsvik på Gotland. Det finns även exempel från Slite och från Birka där den sk Älgmannen hade slipade tänder. Vid undersökningen av grav 2 visade sig också att denna person troligen en man också har filade tänder. 

Följ oss på Stockholms Läns museums blogg: 

http://arkeologistockholm.wordpress.com/ 

Ni kan också inslag från TV4 Nyheterna: 

http://www.tv4play.se/program/nyheterna-uppsala?video_id=2626978 

Bild1 Arbetsbild 72dpi 1

Läs mer...
 
Rapporten från kv. Gubben i Norrköping är klar Skriv ut
2014-05-16 08:00

Sen en tid tillbaka är vår rapport om de arkeologiska undersökningarna i kvarteret Gubben i Norrköping klar.

OmslagUndersökningen som gjordes under sensommaren 2011 berörde omfattande bebyggelselämningar från 1600-talet och 1700-talet. Här fanns lämningar som kunde knytas till den holländske köp- och industrimannen Louis de Geers palatskomplex ”Stenhuset” som började byggas 1627 och stod klart 1646. Här fanns också välbevarade lämningar efter den tomtbebyggelse som tillkom efter palatsbranden 1711. Tomterna som började bebyggas 1715 ägdes och beboddes av olika handelsmän, så här har vi haft möjlighet att dokumentera och analysera hur bebyggelsen på några av Norrköpings välbeställda handelsmannagårdar var organiserad. Rapporten innehåller många planer som visar hur handelsgårdarna varit planlagda och vilka olika typer av hus som funnits där. En osteologisk analys av de påträffade djurbenen och en analys av de makrofossila fröer, kärnor och växtdelar som gjordes har gett oss en närapå unik inblick i de välbesuttna Norrköpingsbornas kosthåll under 1700-talet. I rapporten finns också en omfattande analys av den keramik vi hittade. Här framträder en intressant och rik formvärld av tallrikar, skålar, krus mm på vilka de välbeställda serverat och spisat sin mat. Den keramiska analysen har också gjort det möjligt att för första gången identifiera keramik som tillverkats lokalt av krukmakare i Norrköping. Fyndmaterialet från kvarteret Gubben som åskådliggörs i denna rapport är det ojämförligt största 1600- 1700-tals material som presenterats från Norrköping och ett av de största i Sverige.

Hämta rapporten i pdf-format här.

 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 6 av 14