Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Arkeologikonsult - pågående arkeologiska undersökningar
Nu är årets undersökning på Södermalmstorg avslutad Skriv ut
2015-06-29 08:03

Nu har vi nått slutet på vår undersökning. Det har varit en mycket intressant och spännande resa tillbaka till tiden omkring år 1300 som bjudit på en del överraskningar på vägen. Vi hade till exempel inte räknat med att hitta ett murat hus, med tegeltak och glasfönster från mitten av 1300-talet här på Södermalmstorg. Med detta och det fyndmaterial som kom fram är det nu utom tvivel att den här delen av det medeltida Stockholm har haft en hög materiell standard.

ArbetsbildBrunnen från tidigt 1300-tal grävs ut.

Läs mer...
 
Boplatsundersökning i Vaksala Skriv ut
2015-06-23 12:30

Igår startade vår undersökning av en boplats från äldre förromersk järnålder i Skölsta utanför Uppsala. Förromersk järnålder är den äldsta delen av järnåldern och varade från ca 500 f Kr till Kristi födelse. Under den tidigaste delen av denna period skedde flera viktiga historiska händelser. Bland annat var det under denna tid som Persien expanderade västerut och kom i konflikt med de grekiska statstaterna i östra Medelhavet. Det var också då romarna blev självständiga från de etruskiska kungarna. Vad som hände i Skölsta vet vi däremot relativt lite om. Vaksala socken, i nordöstra Uppsala, är dock rikt på lämningar från angränsande perioder och vi vet mycket om bebyggelsen i Uppland under den efterföljande perioden, den romerska järnåldern (ca 0-400 e Kr).

2009 påträffade Upplandsmuseet stolphål till ett treskeppigt hus och en hägnad på boplatsen. Genom ett prov från ett av stolphålen kunde huset 14C-dateras till ca 540-380 f. Kr. Huset var ganska kort, 10-12 meter, och hade en nordlig vägglinje. Ungefär 10 m nordöst om huset återfanns också stolphål till en hägnad.

Eftersom området där huset ligger ska bebyggas kommer Arkeologikonsult från och med idag och ca tre och en halv vecka framåt undersöka det och ytan omkring. Förhoppningsvis får vi svar på hur huset och ytan har bebyggts och använts och kan genom det bidra med kunskap om den spännande förromerska järnåldern.

Arbetsbild

 

 

 
Nu har de äldsta lagren på Södermalmstorg undersökts och vi har nått tiden omkring år 1300. Skriv ut
2015-06-14 17:39

Vi lovade förra gången att återkomma med en rapport om vad som dolde sig under de fint stenlagda gränderna från det tidiga 1300-talet. Vi hade då nyss dokumenterat dem och i stort sett avslutat arbetet med att ta bort dem.

InledningsbildNär de äldsta gränderna tagits bort blottades ett omfattande gruslager och därunder fanns ytterligare ett kulturlager med fynd från tiden omkring år 1300.

Läs mer...
 
Kvarteret Gamla Rådstugan - 1500-talskällare, ölkonsumtion och tyska kärl Skriv ut
2015-06-11 08:50

Nu är vi inne i undersökningens andra hälft, och håller på att avsluta den östra delytan. Här har vi påträffat flera källare som kan dateras till mellan 1500-1800-tal. Den källare som vi tidigare spekulerat i om den skulle vara från 1600-tal kan nu med hjälp av fynd skjutas bakåt i tiden. Sannolikt kom källaren att läggas igen på mitten av 1600-talet efter att huset brandhärjats, men att själva källaren konstruerats under 1500-talet. Kanske brann huset ner vid den stora branden 1655?

Arbetsbild 20150611 3274 72dpiÖversikt över den västra delen av den övre delytan. I förgrunden en brunn, och en källare med en tegelklädd öppning, samt resterna av ett bränt hus som skurits av denna. Mot Skolgatan ses en 1500talskällare till vänster och en 1800-tals källare åt höger.

Läs mer...
 
Kvarteret Gamla Rådstugan i radio Skriv ut
2015-06-08 13:56

Förra veckan var Sveriges Radio P4 Östergötland på besök i kvarteret Gamla Rådstugan. För att lyssna på inslaget där arkeologerna berättar om lämningar som finns på platsen klicka på länken nedan:

Intervju om kvarteret Gamla Rådstugan

Arbetsbild 20150608 2825 72dpi

 

 

 

 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 3 av 14